Fleet & Fulfillment

Fleet & Fulfillment Team คือทีมที่เป็นกำลังหลักที่คอยสรรหาและทำงานร่วมกับไรเดอร์ที่เหมือนกับหน้าด่านที่สำคัญของ LINE MAN Wongnai เรามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และอาชีพให้ไรเดอร์หลายแสนชีวิต รวมไปถึงการดูแลให้ไรเดอร์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เรากำลังมองหาคนที่มีทักษะการสื่อสารและการวิเคราะห์ที่ดี เคารพทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่จะสามารถนำเสนอและพัฒนาสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของไรเดอร์ได้อย่างแท้จริง

Thoughts From Fleet & Fulfillment Team
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy