Site Reliability Engineer

Bangkok
Permanent

ทีม Site Reliability Engineer (SRE) มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (Infrastructure administration) และทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ตามกระบวนการ DevOps เพื่อให้ทุกบริการของ LINE MAN Wongnai สามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (automation) เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai ครับ

Responsibilities

 • ค้นหา วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับยกระดับระบบ Wongnai ให้มีเสถียรภาพและช่วยให้ทีม Development สามารถ deliver software ได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย

 • ช่วยเหลือทีมในการออกแบบและ implement ระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะที่ระบบมีข้อผิดพลาด

 • พัฒนาระบบ Monitoring และ Tracing ที่ช่วยให้ทีมสามารถวัดผลประสิทธิภาพของระบบได้

 • ติดตาม ดูแล Software และ Library ที่มีช่องโหว่เพื่อลดโอกาสในการถูกโจมตี

 

Qualifications

 • สามารถใช้งาน Linux และแก้ไขปัญหาระบบได้อย่างชำนาญ

 • มีความสามารถในการออกแบบและ implement infrastructure ให้ทนทานต่อข้อผิดพลาด

 • มีความรู้ในระบบ monitoring, logging และ tracing เพื่อช่วยให้ทีมตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Continuous Delivery รวมถึงเทคนิคการ deliver software และการวัดผลในด้านเสถียรภาพ

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง process การทำงานให้ดีขึ้นได้

 • มีความคุ้นเคยกับ Cloud Platform (AWS หรือ Google Cloud) และ Kubernetes

 • สามารถเขียนโปรแกรมในภาษา Java, Python, Node.js หรือ Go ได้อย่างน้อย 1 ภาษา

 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

 • (Bonus) ความรู้และสามารถทำการทดสอบในด้าน Security เบื้องต้นได้