Software Engineer, Backend (Go) (Junior/Senior)

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ธุรกิจเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ดูได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดแบบเดียวกันในแทบทุกประเทศ ทั่วโลก ในขณะที่สังคมไทยกำลังเป็นห่วงเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและ O2O ที่เป็นของยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ทีมงาน LINE MAN Wongnai เรามีความเชื่อมั่นในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจเดลิเวอรี ในไทยและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยคนไทย บริหารโดยคนไทย มีทีม Engineer อยู่ในไทย 100% มีความเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (End-to-end food ecosystem) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สามารถส่งเดลิเวอรีไปถึงบ้าน สั่งอาหารแล้วไปรับเองที่ร้าน หรือจองโต๊ะล่วงหน้า ในฝั่งร้านอาหาร เราจะนำเสนอบริการทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขายใหม่ๆ และซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ บนทุกอุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และ Wongnai

ด้วยรูปแบบของธุรกิจ ปริมาณการเข้าใช้งานระบบจึงมีจำนวนที่สูงมาก ทีม Backend ซึ่งเปรียบเสมือนกับสมองของระบบจึงเป็นทีมที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถรองรับปริมาณการใช้จำนวนมากได้ พร้อมกับสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวดเร็ว ความเสถียร ความถูกต้อง และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้งาน (Scalability)

ทีม Backend เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาหรือสร้างรากฐานของระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เราเปิดให้ผู้ใช้ได้ Feature ใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในการพัฒนา Product เราใช้หลัก Test-Driven Development (TDD) และ Agile Methodology โดยทีมเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Product Manager, Software Architect, UX/UI Designer, Business Development รวมถึงอาจจะมีทีมอื่นๆ ด้วยอย่างเช่นทีม Marketing และ Data Operations

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai ครับ

Responsibilities:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบหรือบริการใหม่ๆใน ecosystem ของ LINE’s platform เช่น LINE MAN, LINE Taxi และ อื่นๆ
 • ทำงานร่วมกับทีมและช่วยให้ทีมส่งมอบ Software ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาได้ง่าย ทดสอบได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง
 • ปรับปรุงระบบให้มี Performance ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย และปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง สร้างประโยชน์ให้ทีมและผู้ใช้งาน LINE MAN Wongnai

 

Minimum Qualifications:

 • สามารถใช้ภาษา Go ในการพัฒนาระบบ Web services ได้
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ดี

 

Preferred Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Redis, MongoDB และ Cloud Platform ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบ Microservices
 • สามารถใช้งาน Data Structure, Algorithm, Design Patterns และเทคนิคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียน Code ให้ดูแลรักษาได้ง่าย และมี Test แบบต่างๆ เช่น Unit Test, API Test เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Fault-tolerant Distributed System, High-Scalability System
 • สามารถให้คำแนะนำ หรือเป็น mentor ในเชิง Technical skill ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip