Development Manager

Bangkok
Permanent

เป้าหมายของ Wongnai คือการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับสิ่งดีๆ (Connect People to Good Stuff) ผ่านบริการต่างๆ ที่มีให้ทั้งการค้นหาข้อมูลสถานที่พร้อมรีวิวจากผู้ใช้งานจริง การบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี การเป็น Marketplace สำหรับซื้อส่วนลดร้านอาหาร และการเรียกใช้บริการ On-demand อย่าง Massage at Home โดยฐานผู้ใช้งานมีทั้งผู้บริโภคที่ใช้แอพ Wongnai และเจ้าของธุรกิจที่ใช้ Wongnai POS และ Restaurant Management System (RMS) โดยในปัจจุบัน Wongnai มี Ecosystem ที่ครบถ้วนแบบ End-to-End พร้อมที่จะเสริมต่อธุรกิจใหม่ๆ บน Platform ของตัวเองได้อย่างไม่จำกัด

เราเชื่อว่าในการจะนำพาบริษัทไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เราจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี เนื่องจากพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม Engineering ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

Development Manager จะทำหน้าที่คอยดูแลวิศวกรในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างผลกระทบกับธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นความภูมิใจในผลงานของตัวเอง พร้อมกับได้ขยายขีดความสามารถของตัวเองเพื่อให้พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป โดย Development Manager จะทำงานร่วมกันกับทีม Product Manager และทีม People เพื่อช่วยให้การสร้างทีม Engineering มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

รู้จัก Wongnai เพิ่มเติมได้ที่ Life@Wongnai

 

Responsibilities

 • สร้างทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 • คอยให้ปรึกษา Feedback และรับฟังความคิดเห็นจากคนในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะได้อย่างต่อเนื่อง รักษาความพึงพอใจในการทำงาน และมีวิธีคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ยึดมั่นใน Core Values ของบริษัทอยู่เสมอ
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้วิศวกรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าทีม Engineering เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

Qualifications 

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 • สามารถพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Agile และหรือ Scrum และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • มีความสามารถในการจัด Training หรือ Coaching Session และสามารถพูดบรรยายได้เป็นอย่างดี