Engineering Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ธุรกิจเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ดูได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดแบบเดียวกันในแทบทุกประเทศ ทั่วโลก ในขณะที่สังคมไทยกำลังเป็นห่วงเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและ O2O ที่เป็นของยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ทีมงาน LINE MAN Wongnai เรามีความเชื่อมั่นในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจเดลิเวอรี ในไทยและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยคนไทย บริหารโดยคนไทย มีทีม Engineer อยู่ในไทย 100% มีความเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (End-to-end food ecosystem) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สามารถส่งเดลิเวอรีไปถึงบ้าน สั่งอาหารแล้วไปรับเองที่ร้าน หรือจองโต๊ะล่วงหน้า ในฝั่งร้านอาหาร เราจะนำเสนอบริการทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขายใหม่ๆ และซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ บนทุกอุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และ Wongnai

ทีม Engineering เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจรให้สำเร็จตามเป้าหมาย เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เสาะหากระบวนการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ เฟ้นหา Engineer ที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยม ผสานเข้ากับทีมงานคนไทยที่เข้าใจในความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ในครัวของร้านอาหารไปจนถึงมื้ออาหารอันแสนสุขของทุกคน

Engineering Manager จะทำหน้าที่คอยดูแลวิศวกรในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างผลกระทบกับธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นความภูมิใจในผลงานของตัวเอง พร้อมกับได้ขยายขีดความสามารถของตัวเองเพื่อให้พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป โดย Engineering Manager จะทำงานร่วมกันกับทีม Product Manager และทีม People เพื่อช่วยให้การสร้างทีม Engineering มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

รู้จัก LINE MAN Wongnai เพิ่มเติมได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai

What you do:

 • สร้างทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 • คอยให้ปรึกษา Feedback และรับฟังความคิดเห็นจากคนในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะได้อย่างต่อเนื่อง รักษาความพึงพอใจในการทำงาน และมีวิธีคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ยึดมั่นใน Core Values ของบริษัทอยู่เสมอ
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้วิศวกรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าทีม Engineering เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

 

It would be great if you have:

 • ทำงานในตำแหน่งเทียบเท่า Senior Software Engineer หรือสูงกว่าอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษที่ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Agile และหรือ Scrum และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • มีความสามารถในการจัด Training หรือ Coaching Session และสามารถพูดบรรยายได้เป็นอย่างดี
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy