Account Executive (Based in Chiang Rai)

Chiang Rai
Permanent

"Account Executive" หรือ AE คือตำแหน่งทัพหน้าของ LINE MAN Wongnai มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับร้านอาหาร และนัดพบกับเจ้าของร้านเพื่อนำเสนอ ให้ความเข้าใจและเชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมกับกิจกรรมกับธุรกิจกับเราเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย แคมเปญ โปรโมชั่น ต่าง ๆ ของร้านให้ถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

Responsibilities

 • วางแผน ดำเนินการนัดหมายเข้าพบร้านอาหาร เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ/โครงการ/กิจกรรม กับ Wongnai และ partner ตามพื้นที่/รายชื่อ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าร้านอาหาร และทีมบริการลูกค้าเพื่อให้บริการหลังการขาย
 • เก็บ feedback ทำรายงานสรุปลูกค้าที่ดูแล และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • รับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายสื่อโฆษณา หรือ เคยติดต่อกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือมีประสบการณ์งานขายธุรกิจอื่นๆ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
 • สามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่าง ๆ