Account Executive (Based in Khonkaen)

Khonkaen
Permanent

"Account Executive" หรือ AE คือตำแหน่งพนักงานขายของ Wongnai มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร และนัดพบกับเจ้าของร้านเพื่อนำเสนอและเชิญชวนให้มาใช้ระบบ Wongnai POS (Point of Sale) หรือทำการตลาดกับสื่อของ Wongnai 

AE เปรียบเสมือน "ทัพหน้า" ที่เป็นตัวแทนของ Wongnai จึงต้องเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้

ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่ Life@Wongnai 

Responsibilities

 • คัดเลือก เฟ้นหา พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าได้ (ร้านอาหาร โรงแรม และแบรนด์สินค้า)
 • โทรติดต่อ และนัดเข้าไปนำเสนอเพื่อขายโฆษณา, ขายระบบ รวมถึงเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด/ธุรกิจกับ Wongnai และ partner
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน Wongnai เพื่อให้บริการหลังการขาย
 • เก็บ feedback ทำรายงานสรุปลูกค้าที่ดูแล และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • รับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
 • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
 • สามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่างๆ
 • อนาคตโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานจะสูงมากขึ้นตามเพราะได้ประโยชน์ จากการได้รู้จักคนมากนั่นเอง
 • ถ้าหากมีประสบการณ์การดูแลลูกค้าหรือการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ