Sales Management Manager

Bangkok
Permanent

เป้าหมายของ Wongnai คือการ Connect People to Good Stuff โดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารกับผู้คน

Wongnai จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการเชื่อมต่อร้านอาหารอร่อยๆ ให้กับผู้ใช้งานระบบ Wongnai ของเรา

Sales Management Manager คือ เป็นหัวหน้าทีม Sales Managment ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือทีม Sales ให้ขายให้ทำงานได้ถึงเป้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับผิดชอบตั้งแต่ pre-sales / sales / post sales เช่น lead allocation, lead management, sales KPI, commission scheme design, sales training & audit ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ sales team, business developement, ผู้บริหาร และทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลลูกค้า

 

Responsibilities

 • บริหารทีม sales management เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถของ sales team
 • พัฒนา sales operation เพื่อช่วยให้ sales team ทำงานได้อย่างราบรื่น
 • จัดสรร lead และ attacking list ให้ sales team นำไปทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับ business development เพื่อจัดทำแผนการขายกระบวนการขาย และเอกสารประกอบการนำเสนอ
 • จัดทำ sales KPI เพื่อวิเคราะห์ผลการผลงานของ sales team ทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ออกแบบ และใช้เครื่องมือ sales training เช่น role play, objection handling รวมทั้งการพัฒนาทักษะการขายอื่นๆ ให้กับแผนกการขาย
 • ติดตามผลการทำงานของ sales team เพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลทีม post sales ที่ดูแลงานหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในบริษัทและลูกค้า
 • คำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ทีมขายได้ครบถ้วนและถูกต้อง

 

Qualifications

 • มีประสบการณ์นำทีม Pre-Sales หรือ Post-Sales มากกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขนาดใหญ่กว่า 10 คนขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา การจัดการที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว