POS Sales Executive (Based in Chonburi)

Chonburi
Permanent

POS Sales Executive มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร และนัดพบกับเจ้าของร้านเพื่อนำเสนอและเชิญชวนให้มาใช้ระบบ Wongnai POS (Point of Sale) รวมถึงดำเนินการส่งมอบ และติดตั้งระบบ จนกระทั่งลูกค้าใช้งานระบบได้สำเร็จ

Responsibilities

 • เข้าพบลูกค้าที่ศักยภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปิดการขายระบบจัดการหน้าร้าน (Wongnai POS)
 • ติดตามวัดผล ผลักดันให้ลูกค้าใช้ Wongnai POS เป็นอุปกรณ์หลักของร้าน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ ข้อมูล ตั้งค่าระบบ ส่งมอบ Wongnai POS ที่พร้อมใช้งาน ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีที่สุด
 • ช่วยลูกค้าย้ายจากระบบเดิมมายัง Wongnai POS อย่างสะดวก ราบรื่น รวดเร็ว
 • สอนการใช้งาน Wongnai POS แก่พนักงานลูกค้าทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจและใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี (เช่น พนักงานหน้าร้านใช้งานรับออเดอร์เป็น แคชเชียร์ทำการคิดเงินได้ ผู้จัดการร้าน และเจ้าของร้าน จัดการเมนู ดูรายงานได้)
 • วางแผน-ติดต่อเข้าพบ เพื่อช่วยแก้ไขอุปสรรค ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า Wongnai POS
 • แนะนำและขาย product อื่นๆ ของ Wongnai และ partner ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าที่ได้เข้าไปพบ
 • ให้คำปรึกษาเรื่อง Wongnai POS ในทุกมิติ ทั้งเรื่อง function การประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ และระบบ network ที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยงานโครงการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ และใจรักบริการที่ดีมาก
 • กระตือรือล้น เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ทักษะการใช้ computer และ internet ในระดับดี (มีความรู้เรื่องเครือข่ายอินเตอร์เนต IP และ WiFi)