Account Executive (Based in Rayong)

Rayong
Permanent

"Account Executive หรือ AE คือตำแหน่งพนักงานขายของ LINE MAN Wongnai มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร และนัดพบกับเจ้าของร้านเพื่อแนะนำการทำการตลาดกับสื่อของ Wongnai  รวมทั้งการเข้าร่วมกับกิจกรรมกับธุรกิจกับเราเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย แคมเปญ โปรโมชั่น ต่าง ๆ ของร้านให้ถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

AE เปรียบเสมือน "ทัพหน้า" ที่เป็นตัวแทนของ LINE MAN Wongnai จึงต้องเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้

 

 

Responsibilities

 • คัดเลือก เฟ้นหา พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าได้ (ร้านอาหาร โรงแรม และแบรนด์สินค้า)
 • โทรติดต่อ และนัดเข้าไปนำเสนอเพื่อขายโฆษณา, ขายระบบ รวมถึงเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด/ธุรกิจกับ Wongnai และ partner
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน Wongnai เพื่อให้บริการหลังการขาย
 • เก็บ feedback ทำรายงานสรุปลูกค้าที่ดูแล และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • รับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายสื่อโฆษณา หรือ เคยติดต่อกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือมีประสบการณ์งานขายธุรกิจอื่นๆ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
 • สามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่าง ๆ