Sales & Sales Management

Sales Team คือทีมสำคัญในการขับเคลื่อน และช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยเรามุ่งเน้นหา partner มาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันในฟีจเจอร์ต่าง ๆ การทำสื่อโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า รวมไปถึงการนำเสนอเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยในการทำธุรกิจให้กับพาร์ทเนอร์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ทีมของเราจะประกอบด้วย 2 ทีมใหญ่ คือ Sales Management นักวิเคราะห์ วางแผนประจำทีม และ Sales เหล่าที่ปรึกษาที่คอยแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อส่งผลประโยชน์สูงสุดกับพาร์ทเนอร์ของ LINE MAN Wongnai

Job Openings

(0 Related Job)
View all jobs
Sorry, there are currently no job opening now, please check back soon!
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy