Senior Finance Operations Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ 

สิ่งที่เป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจบน online platform คือธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุก services และทุก stakeholders ไม่ว่าจะเป็น user, ร้านค้าต่าง ๆ, rider/driver ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นที่ไว้ใจได้ในการดำเนินงาน ดังนั้นทีม Finance Operations ของเราจึงเป็นกำลังหลักในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับ stakeholders ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบน platform ของ LINE MAN Wongnai ซึ่งจะนำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ บน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • วางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ รวมถึงบริหารและจัดการ operations ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านการเงิน บน platform LINE MAN และ Wongnai ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า, rider และ user ให้เป็นไปมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความคล่องตัวสำหรับ stakeholders ทุกฝ่าย
 • วิเคราะห์จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด  และบริหารทีมให้สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารทีมงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดำเนินงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนความสูญเสียที่เกิดจากช่องโหว่ของระบบธุรกรรม, ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน, หรือเพิ่มความแม่นยำในการดำเนินงาน
 • ทำงานร่วมกับทีมงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับ business หรือ process ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเงินเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในงานการจัดการระบบธุรกรรมการเงินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 8 ปี ขึ้นไป 
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและดำเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานขนาดกลางเป็นต้นไป
 • สามารถใช้ Excel หรือ data management tools อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้ในระดับที่ดีมาก
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • เรียนรู้เร็ว มีความคล่องตัวสูง และ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีความละเอียด, รอบคอบ, และมีความรับผิดชอบ

 

Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
Feel free to relax with unlimited leave
Yearly company outing trip