Operations Executive (Restaurant Solutions) - 1 Year Contract

Bangkok
|Contract
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Solution Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Solution Operations ให้ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN Wongnai เป็น E-Commerce Platform for Service อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

 

Responsibilities

 • พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผล Operation process ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงาน
 • หาสาเหตุ ประเมินผลกระทบ และ วิธีการป้องกันแบบ short term and long term solution ที่สามารถกระทบต่อการทำงานของทีม
 • เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ ประเมินผล เพื่อเสนอแนะและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ให้กับทีม product 
 • ดูแลรับผิดชอบ งานหลังการขายให้กับลูกค้า ในธุรกิจ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบจัดการร้านอาหาร (POS) ตามขั้นตอนที่วางไว้ ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารและบันทึกข้อมูลลงระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 • สนับสนุน ขั้นตอนหลังการขายทุกช่องทาง ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบงาน
 • ส่งมอบงานให้กับ ทีมอื่นๆ และ Steakholder ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Business Development , Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด รวมถึง partner ของ LINE MAN Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
   

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในสาย Operations หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • ทำงานเป็นระบบระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มี Service mind และ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ ที่ดีมาก เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2021 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy