Restaurant Activation Team Lead

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจ Food Delivery ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Operations ให้ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • บริหารและจัดการ operations ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ขึ้นบนระบบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และตามเวลาที่กำหนด
 • บริหาร วัดผล และสรุปผล การทำงานของทีม ให้เป็นไปตาม process และดูแลทีมให้สามารถ deliver งานให้ได้ตามแผน
 • วิเคราะห์จัดการปัญหา หรือจุดอ่อนของ process ได้อย่างตรงจุด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน
 • รับผิดชอบ project และ ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ project นั้นๆ
 • เสนอ solution ในการทำงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับ process ใหม่ๆ
 • รับผิดชอบ การจัดสรร Workshift ของทีม รวมถึงการ on-board สมาชิกทีมคนใหม่ๆ

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสาย Operation Management
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven และมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร ประสานงาน ที่ดีมาก และ Service Mind สูง
 • มี Growth Mindset ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวไปกับ process ใหม่ๆ assignment ใหม่ๆ
 • ใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำ report และ สื่อสารได้ 
 • สามารถใช้ SQL ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform (O2O) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip