Restaurant Retention Executive - 6 months Contract

Bangkok
Contract

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้าน Operations รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • บริหารดูแลความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ในธุรกิจ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบจัดการร้านอาหาร (POS) โดยดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ร้านค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้บริการ Wongnai POS
 • คอยดูแล รักษาความสัมพันธ์ และ เป็นผู้สอนการใช้งาน (Trainer) ทั้งการ Onsite หรือ Online Training ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Wongnai POS ได้อย่างราบรื่นและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด 
 • คิดและวางแผนผลักดันให้ลูกค้ามี Transaction มากขึ้น จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุด และใช้งาน Wongnai POS อย่างต่อเนื่อง
 • เป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ Wongnai POS เติบโต ด้วยการดูแลรักษาลูกค้า(Retain) ให้มีการใช้งานที่ดีและพึงพอใจอยู่เสมอ
 • วัดผล ประเมินผล (Performance) และ นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไป 
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Business Development , Engineering, Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ รวมถึงทำงานต่างจังหวัดได้ 
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน
 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของทีมที่ได้รับมอบหมายตามแต่สมควร

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มี Service mind และ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ ที่ดีมาก เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำงานเป็นระบบระเบียบ และ มีความละเอียดรอบคอบ 
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว