Merchant Key Account Support (SP/TC) (1-year contract)

Bangkok
|Contract
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจ Food Delivery ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารและร้านค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Operations แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

 

 

Responsibilities

 • จัดการ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับร้านอาหาร ร้านค้ากลุ่ม Strategy Partner (SP) , Top Chain (TC) ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่นำร้านอาหาร-ร้านค้า เข้าร่วม platform (Onboarding), ประสิทธิภาพใน การรับ-ส่ง ออเดอร์ เดลิเวอร์รี, ไปจนถึง การดูแลข้อมูลของร้าน ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์ข้อมูล ในแง่ตัวเลข (Data Analysis) และ สถานการณ์ คิดหาวิธีแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพ ในการรับ-ส่ง ออเดอร์ เดลิเวอร์รี ของร้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับระบบ จัดการ รับ-ส่ง ออเดอร์ Delivery, Service ต่างๆ, feature ใหม่ๆ ของ LINE MAN Wongnai เพื่อให้ร้านอาหารสามารถใช้งานระบบของเราได้อย่างราบรื่น
 • จัดทำ Training รวมถึง เตรียมคู่มือ และคำแนะนำ เกี่ยวกับ LINE MAN delivery ในรูปแบบต่างๆ
 • เรียนรู้ และมีความเข้าใจใน Product และ กระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมถึง update อยู่เสมอ เพื่อสามารถดูแล จัดการร้านอาหารที่รับผิดชอบ ได้ดีที่สุด
 • รับผิดชอบ Project หรือ Assignment ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ Business Development, ทีม Operation ส่วนต่างๆ,Customer Support, Marketing, Sales และ อื่นๆ
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาย Account Management, Operation Management
 • มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี และ Service Mind สูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ มี Critical Thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขสถิติ (Data Analysis)
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล (KPI) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • ยินดีทำงานนอกเวลาหรือเสาร์อาทิตย์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำ report และ สื่อสารได้ 
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy