Operations Executive (Restaurant Support) - 1 Year Contract

Bangkok
Contract

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจ Food Delivery ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Operations ให้ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ร้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย ในทุกๆเรื่อง เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับระบบ จัดการ รับ-ส่ง ออเดอร์ Delivery, Service ต่างๆ, feature ใหม่ๆ ของ LINE MAN Wongnai เพื่อให้ร้านอาหารสามารถใช้งานระบบของเราได้อย่างราบรื่น
 • เรียนรู้ และมีความเข้าใจใน Product และ กระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมถึง update อยู่เสมอ เพื่อสามารถดูแล จัดการร้านอาหารที่รับผิดชอบ ได้ดีที่สุด
 • รับผิดชอบ Project หรือ Assignment ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ Business Development, ทีม Operation ส่วนต่างๆ,Customer Support, Marketing, Sales และ อื่นๆ
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาย Operation Management, Customer Service
 • มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี และ Service Mind สูง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ มี Critical Thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และลงมือ 
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มี Growth Mindset ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวไปกับ process ใหม่ๆ assignment ใหม่ๆ
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • สามารถทำงานนอกเวลาหรือเสาร์อาทิตย์ได้
 • สามารถทำงานกับตัวเลข ใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำ report และ สื่อสารได้ 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ