Operations Executive (E-payment) - 1 Year Contract

Bangkok
Contract

Location: Based in BKK - สัญญาจ้าง 12 เดือน (หากผลงานดี อาจได้รับพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

ธุรกิจของ Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ Wongnai เราไม่เพียงต้องการ connect people to good stuff ตามวิสัยทัศน์ของ Wongnai แต่เรายังต้องการ create good experience ให้กับลูกค้าและ stakeholder ของเราด้วย

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Job Description 

 • จัดการงานเอกสารต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้ราบรื่นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 
 • สามารถวางแผนงาน และคำนวณระยะเวลาการจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่ายขาย และอื่นๆ รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อให้สามารถส่งมอบงานของร้านค้าได้ถูกต้องและตรงเวลา
 • สนับสนุนทีมและโปรเจ็คพิเศษอื่นๆที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี 
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความละเอียดรอบครอบ และเข้าใจการทำงานอย่างมีระบบ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ในการประสานงานกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อาจต้องทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามแต่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานที่บ้าน และได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ