Finance Operations Executive (1 Year Contract)

Bangkok
Contract

ธุรกิจของ LINE MAN Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ LINE MAN Wongnai เราไม่เพียงต้องการ connect people to good stuff ตามวิสัยทัศน์ของ LINE MAN Wongnai แต่เรายังต้องการ create good experience ให้กับลูกค้าและ stakeholder ของเราด้วย

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Job Description 

 • จัดการและดูแลเตรียมข้อมูลการวางบิลร้านค้าในทุกๆเดือน 
 • มีความสามารถในแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สามารถสืบหาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้บริการราบรื่นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 • มีความละเอียดรอบครอบ สามารถคิดคำนวณ และเข้าใจโครงสร้างของการวางบิลร้านค้าเป็นอย่างดี
 • สามารถจัดการงานเอกสารต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้ราบรื่นตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่ายขาย และอื่นๆ รวมถึง partner ของ LINE MAN Wongnai เพื่อให้สามารถส่งมอบงานของร้านค้าได้ถูกต้องและตรงเวลา
 • สนับสนุนทีมและโปรเจ็คพิเศษอื่นๆที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในสาย Operation หรือ เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนวทางพัฒนา แก้ไข และลงมือ
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี