Senior Operations Executive - Food

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholgers ที่มีส่วนร่วมใน econsystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศ ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจ LINE MAN MART เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทาง LINE MAN Wongnai กำลังผลักดันให้ครองใจผู้บริโภค เช่นเดียวกับธุรกิจ Food Delivery ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบกลับอย่างดี

LINE MAN MART จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดพื้นที่ให้เหล่าพ่อค้า-แม่ค้าได้ขายของสด ของแห้ง ของชำ ของใช้ และสินค้าทั่วไปอีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านค้าทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารวมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ทีม Restaurant Operations แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบบริการและประสบการณ์ทีดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN MART  เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของร้านค้า

Responsibilities

 • วิเคราะห์ข้อมูล ในแง่ตัวเลข (Data Analysis) และ สถานการณ์ คิดหาวิธีแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพ ในการรับ-ส่ง ออเดอร์ เดลิเวอร์รี ของกลุ่มร้านอาหารในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระบุปัญหาที่ส่งผลกับประสิทธิภาพของร้านค้า และ Initiate Project เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งจากที่ค้นพบเอง และได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบวิธีการวัดผล และวัดผลลัพธ์ทุกๆ Project ตลอดทุกขั้นตอน เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเสนอข้อแนะนำต่างๆให้กับทีม
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ Business Development, ทีม Operation ส่วนต่างๆ,Customer Support, Marketing, Sales และ อื่นๆ
 • ทำงานเชิงรุก ในการติดต่อ จัดการ ให้ความช่วยเหลือ ร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย ในทุกๆเรื่อง เพื่อให้ร้านค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • เรียนรู้ และมีความเข้าใจใน Product และ กระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมถึง update อยู่เสมอ เพื่อสามารถดูแล จัดการร้านค้าได้ดีที่สุด

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปที่เกี่ยวข้อกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขสถิติ (Data Analysis) และ Project management และมีประสบการณ์ในการ Lead project ที่มีผลลัพธ์ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ มี Critical Thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร ประสานงาน ที่ดี และ Service Mind สูง
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล (KPI) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • ยินดีทำงานนอกเวลาหรือเสาร์อาทิตย์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำ report และ สื่อสารได้
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy