Intern - Data Scientist

Bangkok
|Intern
Apply Now

ด้วยจำนวนผู้ใช้เว็บและแอพ Wongnai ที่มีมากกว่า 13 ล้านคนในแต่ละเดือน ทำให้วงในมีข้อมูลที่เก็บสะสมไว้จำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะมีปริมาณที่มากแล้วยังมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและประเภทของข้อมูล เช่น Structured data อย่างข้อมูลตัวหนังสือจากรีวิว, รูปภาพ, ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และ Unstructured data อย่าง Log files ต่างๆ

Data Scientist จะคอยคิดวิธีนำข้อมูลจำนวนมากนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการตั้งโจทย์ขึ้นมาและนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการทดลองซ้ำๆ เพื่อสร้างโมเดลมาอธิบายสิ่งต่างๆ เช่น อธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้ อธิบายลักษณะ/แยกแยะ/หรือจัดกลุ่มของข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้ และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาบนวงในให้ดีขึ้น

Data Scientist จะทำงานร่วมกับทีม Software Engineer, Architect และ Data Operations เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบหรือเพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ Data Scientist จะคอยนำสิ่งที่ค้นพบจากการวิเคราะห์หรือย่อยข้อมูลที่มีไปสื่อสารกับทีมต่างๆ เช่น Management, Engineering, Marketing, Business Development เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง Product หรือให้เกิดเปลี่ยนแปลงของ Strategy ของธุรกิจ

อ่านบนความเกี่ยวกับผลงานจากทีม Data Science ได้จากที่นี่ Life@Wongnai

Responsibilities

 • นําข้อมูลของ Wongnai มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลพร้อมนํามาใช้หา Insight ต่างๆ ด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้น
 • ออกแบบและนำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ปริมาณที่มากพอ จากทุก Product ของ Wongnai เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็ว
 • ออกแบบ Machine Learning Model หรือเลือกใช้ Model ที่มีอยู่แล้วนำมาต่อยอดเพื่อแก้โจทย์ของธุรกิจ รวมถึงออกแบบวิธีการทดสอบและวัดผล เพื่อพิสูจน์ว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและสามารถนำมาใช้งานได้จริงกับระบบที่มีอยู่
 • ออกแบบและนำเสนอ algorithm หรือ model ต่างๆที่สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงการทำงานของระบบ Search ให้มีความฉลาด และตอบโจทย์ผู้ใช้
 • พัฒนาระบบแนะนำร้านอาหาร ให้สามารถแนะนำได้ตรงกับความต้องการ และกลุ่มของผู้ใช้งาน

Qualifications

 • สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างชำนาญอย่างน้อย 1 ภาษา (เช่น Python, R, Java, Scala)
 • สามารถตั้งโจทย์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
 • มีความเข้าใจด้านสถิติเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ SQL และสามารถทำงานกับข้อมูลแบบ Unstructured ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับ Data Science
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • หากมีประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับระบบ Search หรือ Recommender system จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip