Marketing Coordinator

Bangkok
Permanent

Marketing Coordinator คือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มและช่วยให้การทำงานภายในทีม Delivery มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรากำลังมองหาคนที่มีความตั้งใจอันแรงกล้าที่อยากให้งานของตัวเองมีส่วนในการสร้าง impact ในการ Connect people to good delivery รวมไปถึงการผลักดันให้ Wongnai x LINE MAN เป็นเดลิเวอรีแพลตฟอร์มอันดับ 1 ของประเทศไทย 

Responsibilities

 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ LINE MAN เพื่อให้ทีมสามารถทำโปรโมชั่นแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มยอดขายร้านอาหารให้สูงยิ่งขึ้น
 • คิดเงื่อนไขและตรวจสอบโปรโมชั่นเพื่อให้ได้โปรโมชั่นที่เป็นที่ต้องการของตลาด
 • ประสานงานกับทีม Content และ ทีม Designer  ในการถ่ายและผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปโปรโมตบนเว็บและแอปฯ Wongnai และ LINE MAN
 • ติดตั้งสื่อบนเว็บและแอปฯ Wongnai เพื่อสร้าง Awareness ให้แคมเปญ และ ช่วยโปรโมตร้านอาหารที่เข้าร่วม
 • เสนอร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ เพื่อให้ทีม Key Account ติดต่อร้านให้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • คิดและบริหารสื่อต่าง ๆ บน Wongnai เพื่อดึงดูดให้ร้านอาหารเข้าร่วมแคมเปญมากขึ้น
 • วัดผลของการทำโปรโมชั่นแคมเปญ ยอดขายของร้านที่เข้าร่วม และรายงานข้อเสนอแนะเพื่อให้โปรโมชั่นแคมเปญได้ผลลัพธ์ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย ชอบเจรจา
 • มีความเป็นระเบียบและละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาเมื่อเกิดเหตุจำเป็น
 • มองโลกในแง่ดี ไม่เกี่ยงงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น