ผู้จัดการร้าน

Bangkok
|Permanent
Apply Now

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการร้านให้ได้ยอดขายตามเป้าที่ทางบริษัทกำหนด
 • ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการของร้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ตามนโยบายของบริษัท
 • จัดการปัญหา ที่พบเจอในกระบวนการทำงาน หรือ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนร่วมกับทีม รวมถึงการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาทีมงานให้มีความชำนาญ
 • บริหาร จัดการสินค้าภายในสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตลอดเวลา
 • ควบคุม ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และบริหารการใช้ทรัพยากรของร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดูแลจัดการสินค้าให้เป็นไปตามหลักการบริหารสินค้าแบบ FIFO
 • บริหารงานต่างๆภายในร้าน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้าน, ด้านการให้บริการ ความถูกต้องในการจัดการสินค้า และ ความสะอาดของร้าน

 

 

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป      
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถ ดูแลพนักงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี สามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว     
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทัศนคติดี สามารถรับความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นกะได้     
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ     
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip