พนักงานแคชเชียร์ (สาขาปตท.มัยลาภ)

Bangkok
Contract

Job Description

 • รับผิดชอบ การรับ-จ่ายเงิน ทั้งเงินสดและระบบออนไลน์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของออเดอร์ และมาตรฐานของ Packaging ก่อนส่งมอบให้ Driver เพื่อส่งให้ลูกค้า
 • ติดต่อ หรือรับเรื่อง จากลูกค้าทางโทรศัพท์ในกรณีที่ ออเดอร์ต้องมีการปรับเปลี่ยน (เช่น ของหมด หรือลูกค้าต้องการแก้ไข ออเดอร์ที่สั่งมาแล้ว)
 • สรุปยอดขายรายวัน และ รายเดือนได้ถูกต้อง แม่นยำ
 • ดูแล จัดการ ปรับเปลี่ยน ข้อมูลรายการอาหารของครัวต่างๆ บนระบบ
 • ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้าน ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน และสุขอนามัย ตามกฎระเบียบของบริษัท
 • งาน 6 วัน หยุด 1 วัน เป็นกะ วันละ 8-9 ชม. พัก 1 ชม. 
 • (รวมเวลาเตรียมเปิดร้าน เก็บร้าน, เวลาทำงานขึ้นอยู่กับการจัดตารางงาน ไม่สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

คุณสมบัติ 

 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีขั้นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความซื่อสัตย์ และ ความรอบคอบในการทำงาน
 • ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ