พนักงานประจำสาขา LINE MAN Kitchen สาขาเกษตร-นวมินทร์ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

Bangkok
|Contract
Apply Now

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • รับผิดชอบการเปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนดและรับผิดชอบการรับเงิน
 • จ่ายเงินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปส่งยอดขายรายวัน
 • ตรวจสอบรายการอาหารทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา และคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้กับทาง Rider เช่น วิธีการแพ็คสินค้า การวางสินค้าในถุงบรรจุรวมถึงตัวกล่องใส่อาหารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ อุณหภูมิสินค้า เป็นต้น
 • ตรวจเช็คระบบน้ำ,ไฟ,แก๊สและความสะอาดของร้านค้าทั้งตอนเปิดและปิดร้าน
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าฝากขายพร้อมลงตัวเลขสต๊อกคงเหลือและส่งรายงานทุกวันตอนปิดร้าน
 • ติดต่อประสานงานรับเรื่องต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งจากลูกค้าและร้านค้า
 • ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย
 • จัดเก็บอุปการณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเข้าที่ให้เรียบร้อย
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 9 ชั่วโมง (ทำงาน 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง) มีวันหยุด 1 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย 
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส. 
 • ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)- เงินเดือน 13,000-14,000 บาท 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เลือกวัน-เวลาทำงานไม่ได้)- สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว หรือ ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารและด้าน Delivery มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีความซื่อสัตย์,รอบคอบในการทำงาน,ขยัน,อดทน,เสียสละ, พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, กล้าทดลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ,และชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

สวัสดิการ

ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักร้อนประจำปี (หลังผ่านงาน)

สถานที่ปฎิบัติงาน : https://goo.gl/maps/MvUVAXihjpABxvaXA

Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy