Senior Finance Operations Manager

Bangkok
Permanent

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ 

สิ่งที่เป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจบน online platform คือธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุก services และทุก stakeholders ไม่ว่าจะเป็น user, ร้านค้าต่าง ๆ, rider/driver ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นที่ไว้ใจได้ในการดำเนินงาน ดังนั้นทีม Finance Operations ของเราจึงเป็นกำลังหลักในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับ stakeholders ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบน platform ของ LINE MAN Wongnai ซึ่งจะนำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ บน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • วางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ รวมถึงบริหารและจัดการ operations ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านการเงิน บน platform LINE MAN และ Wongnai ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า, rider และ user ให้เป็นไปมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความคล่องตัวสำหรับ stakeholders ทุกฝ่าย
 • วิเคราะห์จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด  และบริหารทีมให้สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารทีมงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดำเนินงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนความสูญเสียที่เกิดจากช่องโหว่ของระบบธุรกรรม, ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน, หรือเพิ่มความแม่นยำในการดำเนินงาน
 • ทำงานร่วมกับทีมงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับ business หรือ process ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเงินเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในงานการจัดการระบบธุรกรรมการเงินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 8 ปี ขึ้นไป 
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและดำเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานขนาดกลางเป็นต้นไป
 • สามารถใช้ Excel หรือ data management tools อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้ในระดับที่ดีมาก
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • เรียนรู้เร็ว มีความคล่องตัวสูง และ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีความละเอียด, รอบคอบ, และมีความรับผิดชอบ