Senior Marketing Executive (New O2O)

Bangkok
Permanent

ในทุก ๆ วัน Wongnai ไม่เคยหยุดพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ Users แค่ด้านข้อมูลเพียงอย่างเดียว เราตั้งใจที่จะสร้างบริการ Online to Offline ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai เพื่อเชื่อมต่อบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันกับผู้บริโภคอย่างไร้รอยต่อ อาทิ บริการนวดที่บ้าน (Wongnai Massage at Home) และ บริการใหม่ ๆ อีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น

เรากำลังมองหาคนที่จะมาสร้าง Brand awareness ให้กับ Wongnai New O2O รวมไปถึงการเพิ่มจำนวน Transaction ผ่านทั้งเว็บและแอปฯ Wongnai เพื่อให้ Wongnai เป็น Top of mind ในใจคนไทย 

หากใครกำลังมองหางานที่ท้าทาย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง สมัครเลย!

Responsibilities

 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด จนถึงการนำไปปฏิบัติ วิเคราะห์ และวัดผลจริง พร้อมทั้งสามารถนำมาปรับใช้กับแพลนในอนาคตได้
 • คิด Campaign หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยสร้าง Brand Awareness เพิ่มยอดขาย รวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ New O2O อาทิ Wongnai Massage at Home รวมไปถึงบริการอื่น ๆ ให้แข็งแกร่ง
 • บริหาร budget อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ Online หรือ Offline channel เพื่อทำให้เป้าหมายของทีมสำเร็จ
 • วิเคราะห์ User Funnel ทำ Product Research และ Feedback ทีมเพื่อพัฒนา Project ให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับทีมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และทำให้ Project ประสบความสำเร็จตาม KPI ที่ตั้งไว้

Qualification

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Digital Marketing หรือ ประสบการณ์การทำงานในบริษัท Online 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถนำ Data ที่มีอยู่ในระบบมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนการตลาดได้
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics) 
 • สามารถบริหารงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกันได้ (Multitasking)
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เขียน)
 • มีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ แม้อยู่ในข้อจำกัดหรือแรงกดดันได้ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • มี Growth mindset สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในการทำงานรวมถึงแนวทางการวัดผลอยู่ตลอดเวลา จนสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความ Flexible ในเรื่องของวันและเวลาการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง