Intern-Costume and prop stylist

Bangkok
Intern

Costume and prop stylist เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมผลิต Content Online บนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของ Wongnai  ที่มีผู้ชมมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ เรากำลังมองหาทีมงานคุณภาพ ที่มาร่วมกันสร้าง Content ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ เพื่อให้คนไทยได้เสพแต่ของที่ดีและมีประโยชน์ ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่ Life@Wongnai

 

Responsibilities

 • ดูแลรับผิดชอบ Costume เสื้อผ้าให้เข้ากับรูปแบบรายการและคาแรกเตอร์ของพิธีกร หรือ นักแสดง
 • ติดต่อประสานงานในการเช่า-ซื้อ Costume ในการถ่ายทำคอนเท้น
 • ออกกองถ่ายเพื่อดูแลและจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการถ่ายทำ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และเซ้นส์ทางด้านแฟชั่น
 • ทำงานได้ตามเป้าหมายและตรงเวลา

Qualifications

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักในการทำงานเป็นทีม เข้ากับคนง่าย
 • มีทักษะความรู้เรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกาย และแฟชั่น
 • คล่องตัว และ มีความสามารถในการจัดหาเสื้อผ้าตามบรีฟงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจสื่อออนไลน์
 • หากมีความสามารถในการแต่งหน้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่สามารถเรียนรู้ และรับฟัง พร้อมที่จะแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
 • มีความคล่องตัวและสามารถทำงานนอกสถานที่ได้