Intern Program 2023 - Software Engineer, Android

Bangkok
|Intern
Apply Now

ธุรกิจเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ดูได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดแบบเดียวกันในแทบทุกประเทศ ทั่วโลก ในขณะที่สังคมไทยกำลังเป็นห่วงเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและ O2O ที่เป็นของยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ทีมงาน LINE MAN Wongnai เรามีความเชื่อมั่นในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจเดลิเวอรี ในไทยและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยคนไทย บริหารโดยคนไทย มีทีม Engineer อยู่ในไทย 100% มีความเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (End-to-end food ecosystem) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สามารถส่งเดลิเวอรีไปถึงบ้าน สั่งอาหารแล้วไปรับเองที่ร้าน หรือจองโต๊ะล่วงหน้า ในฝั่งร้านอาหาร เราจะนำเสนอบริการทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขายใหม่ๆ และซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ บนทุกอุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และ Wongnai

 

ทีม Software Engineer (Android) เป็นทีมที่พัฒนาแอพ LINE MAN และ Wongnai ที่ตอบโจทย์การใช้งานและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยทีมนี้จะทำงานร่วมกับ Product Manager, UX/UI Designer เพื่อปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอด

 

เราทำงานโดยใช้ Agile Methodology มีการออกอัพเดทใหม่ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ Feature ที่พัฒนาขึ้นถูกใช้งานจริงและถูกวัดผลโดยเร็วเพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้กลับมาปรับปรุงแอพให้ดียิ่งกว่าเดิม

 

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai

 

To be considered for this program, you must:

 • สำหรับนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมฝึกงาน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (เลือกได้ทั้งรอบสหกิจและภาคฤดูร้อน)
 • ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ 2 เดือนขึ้นไป

What you’ll Do:

 • ทำงานร่วมกับทีม Product และทีม Design เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ LINE MAN Wongnai บนแอพ Android
 • ออกแบบและพัฒนา Native user interfaces ของแอพ ด้วย Technologies ใหม่ล่าสุดบน Android

What you’ll Need:

 • มีความรู้ ความเข้าใจในภาษา Kotlin, Java และสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่น Android ได้ 
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Software Development Fundamentals เช่น OOP, Algorithm, Data Structure, Design Patterns เป็นต้น
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Android Fundamentals เช่น Activity and Fragment Lifecycle, Android Resources, RecyclerView, Layout, Http request เป็นต้น
 • มี Growth mindset ชอบที่จะเรียนรู้และแบ่งปันสิ่งใหม่ ๆ ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้ดูแลอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี

It'd be Great if you have:

หากเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้ด้วย จะยินดีรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ทีม Software Engineer (Android) ใช้ในการปฎิบัติงานจริง

 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Design pattern เช่น MVP, MVVM, Clean architecture เป็นต้น
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Android architecture components เช่น ViewModel, LiveData, Room เป็นต้น
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Android Jetpack Library
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Unit test
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy