Intern - Software Engineer, Android

Bangkok
Intern

ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม iOS, Android เป็นทีมที่พัฒนาแอพ Wongnai ที่ตอบโจทย์การใช้งานและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน และยังปรับปรุงและพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอด

เราทำงานโดยใช้ Agile Methodology มีการออกอัพเดทใหม่ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ Feature ที่พัฒนาขึ้นถูกใช้งานจริงและถูกวัดผลโดยเร็วเพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้กลับมาปรับปรุงแอพให้ดียิ่งกว่าเดิม

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

 

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • สามารถเขียนแอพ Android ได้ หรือเขียนโปรแกรมภาษา Java หรือ Kotlin ได้อย่างชำนาญ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Fragment หรือมีประสบการณ์การใช้ Gson, Realm, ORMLite, Otto, Glide จะพิจารณาเป็นพิเศษ