Intern - Software Engineer, React Native

Bangkok
Intern

ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม React Native เป็นทีมที่พัฒนาแอพ Wongnai Merchant App ซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานของฝั่งร้านอาหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งซื้ออาหารจากผู้ใช้แอพ LINE MAN หรือแอพ Wongnai, การจัดการสถานะของร้านอาหารหรือเมนูต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความยุ่งยากของการบริหารจัดการที่ฝั่งร้านอาหาร เพิ่มความเร็วในการบริการ รวมถึงลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งอาหารจนถึงการส่งอาหาร

เราทำงานโดยใช้ Agile Methodology มีการออกอัพเดทใหม่ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ Feature ที่พัฒนาขึ้นถูกใช้งานจริงและถูกวัดผลโดยเร็วเพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้กลับมาปรับปรุงแอพให้ดียิ่งกว่าเดิม

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพที่ใช้ Framework สำหรับ Cross Platform Development อย่างเช่น React Native, Flutter, NativeScript, Xamarin
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพบน iOS หรือ Android แบบ Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพด้วย React Native มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ