Software Architect

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ทีม Architect มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทีม Architect จะทำงานร่วมกับ Software Engineer เพื่อออกแบบและพัฒนา Platform หรือ Infrastructure ที่สามารถรองรับ Feature ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงการเพิ่ม Productivity ให้กับ Software Engineer เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ดูแลได้ง่าย และปรับเปลี่ยนแก้ไขได้รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้แล้ว ทีม Architect จะคอยคิดวิธีแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงในเชิง Engineering ซึ่งอาจจะไม่เคยมีตัวอย่างในการแก้ปัญหามาก่อนในอดีตเนื่องจากเป็นโจทย์ที่เกิดมาพร้อมกับธุรกิจใหม่ในปัจจุบัน หลายๆ ครั้งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ/แอพพลิเคชั่น

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai ครับ

What you do:

 • ดูแลและพัฒนาระบบต่างๆ ของ LINE MAN, Wongnai เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ทั้ง Functional และ Non-Functional Requirements
 • ทำงานร่วมกับ Engineer ออกแบบ, ให้คำแนะนำ และร่วม Implement ระบบให้ตรงความต้องการและข้อจำกัดต่างๆ เช่น Scalability, Availabilitiy, Time Constraint, Security, Maintainability และ Observability
 • Investigate ปัญหาในระบบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งใน short-term, mid-term และ long-term
 • กำหนดทิศทางในส่วนของ Technical เพื่อให้ทีมและระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

It would be great if you have:

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในการออกแบบและพัฒนา Highly Scalable Distributed System 
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Concurrency, Design Patterns และ Best Practices ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน Cloud Provider ชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความเข้าใจ Web Security เป็นอย่างดี สามารถออกแบบแอปพลิเคชั่นให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีและโจรกรรมข้อมูลได้
 • มีความชำนาญในการ Coding ด้วย Framework และ Programming Language อย่างน้อย 1 ภาษา
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด

 

Preferred Qualifications

 • มี Contribution ใน Open-Source Project ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ Project ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server
 • สามารถสื่อสารทั้งการเขียน การพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเป็น Speaker ในงาน Conference หรือมีประวัติการเขียน Blog มาอย่างน้อย 6 เดือน
 • เรียนรู้ได้ไว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถเขียนโค้ดได้เร็ว สามารถทำ POC ได้รวดเร็ว
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจในหนึ่งด้านจากด้านเหล่านี้ การทำ Platform โฆษณาแบบ Keyword บน Internet, การขนส่งสินค้า, E-Commerce, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจท่องเที่ยว, Data Analytics
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy