Content Designer (B2C) - 1 Year Contract

Bangkok
Contract

เรากำลังมองหา Conent Designer ที่มี Passion เต็มเปี่ยมในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับ Wongnai โดยมีเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก lifestyle ของ User ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหาร, สุขภาพและความงาม, ท่องเที่ยว, และอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดโอกาสให้ได้พบเจอกับประสบการณ์ในการออกแบบใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน

Responsibilities

 • ออกแบบ Artwork ให้กับทีม Content ให้เกิด Value และ Impact ในรูปแบบสื่อ Online เเละ Offline ทุก Platform ของ Wongnai
 • รับบรีฟงาน คิด วางแผนและถ่ายทอดงานร่วมกับทีม Content
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ จัดการและบริหารงานที่ได้รับ ได้ตรงต่อเวลาและรวดเร็ว
 • นำเสนอและพัฒนา Concept หรือ Idea อัพเดทแนวทางการออกแบบใหม่ ๆ ให้กับทีม Content

Qualifications

 • เพศชาย หรือ หญิง ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ในด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ Branding, โฆษณา หรือ วาดรูปได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในด้านการออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิก มัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ การวาง Layout ในการผลิตสื่อ Online และ Offline หลาย ๆ รูปแบบ
 • มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ 

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เป็นน้ำครึ่งแก้ว พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ