Market Growth Specialist (1-Year Contract)

Thailand
|Contract
Apply Now

Job Description

 • สำรวจพื้นที่ จุดต่างๆในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อค้นหาร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่มีใน LINE MAN รวมถึงมองหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำกิจกรรมการตลาด การขยายพื้นที่การให้บริการ การติดตั้งสื่อส่งเสริมการตลาด
 • รับผิดชอบในการช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับร้านอาหาร โดยประสานงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • คอยตรวจสอบ application LINE MAN และคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ
 • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การแข่งขันในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย โดยการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับร้านค้า ผู้บริโภค คนขับ
 • รับผิดชอบการทำ partnership กับองค์กรต่างๆทั้งเอกชน และหน่วยงานรัฐ เพื่อให้คนในจังหวัดนั้นๆมีโอกาสใช้ Food delivery ของ LINE MAN มากขึ้น
 • ประสานงานกับทีมร้านอาหาร ทีมการตลาดผู้บริโภค ทีมที่ดูแลคนขับ รวมถึง Supplier ของบริษัทที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การขาย
 • หากมีประสบการณ์ การไปทำงานโดยต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับร้านอาหาร ร้านค้า ผู้บริโภค และหน่วยงานต่างๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, Google Sheet
 • มีบุคลิกที่ดีและมีทักษะการเจรจา การขาย การนำเสนอ
 • มีความสามารถทำงานร่วมกับคนหลากหลายรูปแบบได้ และความรวดเร็วในการทำงาน
 • สามารถเดินทาง และไปอยู่ประจำที่ต่างจังหวัดคนเดียวได้ ซึ่งจังหวัดอาจการมีปรับเปลี่ยนได้ทุกเดือนตามเป้าหมายของทีม
 • สามารถขับรถได้ และหากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
Apply Now
Benefits & Perks
Social Security
Work from home or anywhere
Company Laptop
Barista service available daily
Afterwork beer available daily
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy