Operations Executive (QA) - 1 Year Contract

Bangkok
|Contract
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Solution Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Solution Operations ให้ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN Wongnai เป็น E-Commerce Platform for Service อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

 

Responsibilities

 • ดูแลลูกค้าในธุรกิจ Media และ Restaurant Solutions ระบบจัดการร้านอาหาร (POS)
 • วางแผน และคิดวิธีการวัดผล เพื่อประเมินคุณภาพของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • คิดพัฒนาหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ บริษัท
 • ดูแลและมั่นใจว่าการส่งมอบการบริการของทีม เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ตรวจสอบและทราบถึงข้อบกพร่องของการบริการ หาแนวทางปรับปรุง และแก้ไขการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เรียนรู้ เข้าใจ ในธุรกิจ Media และ Restaurant Solutions ของ LMWN ที่ได้รับมอบหมายอย่างลึกซึ้ง 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงาน Customer Service หรือ Operation Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการพูดในที่สาธารณะในระดับที่ดีถึงดีมาก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความอ่อนน้อม สุภาพ และอดทนต่อสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับผู้คนได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านโปรแกรม office อยู่ในระดับที่ดี
 • มีความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี

 

Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip