Key Account Coordinator (1-year contract)

Bangkok
|Contract
Apply Now

ทีม Key Account ของ LINE MAN Wongnai กำลังมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า เรามองหาคนที่มี passion แรงกล้า และมีความเชื่อในสิ่งเดียวกันกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!

 

Responsibilities

 • จัดสรร account ต่างๆ ของร้านค้าที่เข้าร่วมบริการของ LINE MAN Wongnai เพื่อส่งต่อให้ Key Account Executive สามารถนำไปใช้ทำงานต่อได้อย่างเหมาะสม
 • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรวมถึงเอกสารของร้านค้า และประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งมอบงานให้กับร้านค้าได้ตามเป้าหมาย
 • ค้นหาและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของร้านค้า สำหรับนำไปใช้วางแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
 • ควบคุมคุณภาพงานให้มีความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงเวลา  
 • คอย support ทีม Key Account เพื่อประสานงานกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัท รวมถึงแก้ไขปัญหาและดูแลร้านค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน/จัดการข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Office พื้นฐาน
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความอดทนในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย ชอบทำงานเป็นทีม
 • ทำงานโดยยึดถือเป้าหมายเป็นหลัก และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับมือกับปัญหาในการทำงานได้
 • เปิดกว้างและรักการเรียนรู้ พร้อมจะพัฒนาทักษะและเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ ที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ 
Apply Now
Benefits & Perks
Social Security
Work from home or anywhere
Company Laptop
Barista service available daily
Afterwork beer available daily
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy