Operations Executive (North East) - 1 Year Contract

Khonkaen
Contract

“Connect people to good stuff” คือวิสัยทัศน์ และเป้าหมายสูงสุดของ Wongnai

ทำให้วันนี้ ธุรกิจของ Wongnai กำลังก้าวกระโดด และ ขยายการบริการต่างๆออกไป ไม่หยุดหย่อน เพื่อส่งมอบสิ่งดีดี และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน Platform และ ลูกค้าที่ร่วมธุรกิจกับเรา

Online to Offline (O2O) คือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะเชื่อมร้านค้าในโลก Offline เข้ากับเทคโนโลยีในโลก Online อย่างลงตัว Wongnai จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อ ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม หรือ อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยากกินอะไร ต้องได้กิน! ผ่านบริการ Delivery และอื่นๆอีกมากมาย

เราจึงมองหาทีมงานที่มี ความสามารถ พร้อมและมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันสร้าง สิ่งดีดี และ ประสบการณ์ดีดีให้เกิดขึ้นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • รับผิดชอบ งานหลังการขาย ให้กับร้านอาหารใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
 • ดูแล ให้ร้านอาหาร สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านอาหาร Wongnai Merchant Application (WMA) และ service ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
 • จัดการ และดูแลข้อมูลของร้านอาหาร บน Wongnai Platform ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนที่วางไว้ เช่น ข้อมูลร้าน, Menu อาหาร, Promotion, การขึ้นสื่อโฆษณา, ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น ทีม Development (Programmer), ทีม Content, ทีม บัญชี, ทีม Marketing, และทีมอื่นๆ รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน
 • สนับสนุนการโครงการพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะ การสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอ ที่ดีมาก
 • ทำงานเป็นระบบระเบียบ และ มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ