Operations Executive (South) -1 Year Contract

Phuket
Contract

“Connect people to good stuff” คือวิสัยทัศน์ และเป้าหมายสูงสุดของ Wongnai

ทำให้วันนี้ ธุรกิจของ Wongnai กำลังก้าวกระโดด และ ขยายการบริการต่าง ๆ ออกไป ไม่หยุดหย่อน เพื่อส่งมอบสิ่งดีดี และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน Platform และ ลูกค้าที่ร่วมธุรกิจกับเรา  

Online to Offline (O2O) คือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะเชื่อมร้านค้าในโลก Offline เข้ากับเทคโนโลยีในโลก Online อย่างลงตัว Wongnai จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อ ร้านอาหารที่ได้รับความนิยม หรือ อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยากกินอะไร ต้องได้กิน! ผ่านบริการ Delivery และอื่นๆอีกมากมาย

เราจึงมองหาทีมงานที่มี ความสามารถ พร้อมและมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันสร้าง สิ่งดีดี และ ประสบการณ์ดีดีให้เกิดขึ้นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

 

 

Responsibilities

 • รับผิดชอบ งานหลังการขาย ให้กับร้านอาหารใน พื้นที่ภาคใต้
 • ดูแล ให้ร้านอาหาร สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านอาหาร Wongnai Merchant Application (WMA) และ service ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
 • จัดการ และดูแลข้อมูลของร้านอาหาร บน Wongnai Platform ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแผนที่วางไว้ เช่น ข้อมูลร้าน Menu อาหาร Promotion การขึ้นสื่อโฆษณา ข้อมูลบัญชีสมาชิก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น ทีมDevelopment (Programmer) ทีมContent ทีมบัญชี ทีมMarketing และทีมอื่น ๆ รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน
 • สนับสนุนการโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะ การสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอ ที่ดีมาก
 • ทำงานเป็นระบบระเบียบ และ มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ