City Manager (Based in Surat thani)

Surat Thani
Permanent

“LINE Man City/Area Manager คือ ผู้จัดการที่ดูแลรับผิดชอบงานในจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับมอบหมาย”
 

Responsibilities:

 • จะรับผิดชอบในการนำทีมให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ Online to Offline หรือ On-Demand service โดยเฉพาะในธุรกิจการจัดส่งอาหาร โดยมีเป้าหมาย คือ
  • เพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไร ด้วยงบประมาณที่กำหนด
  • ขยายพื้นที่ให้บริการไปในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอใหญ่ๆ หรือจังหวัดเล็กๆ รอบตัวจังหวัดหลัก
 • คอยตรวจสอบตัวเลขในการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจ (ฝั่งร้านค้า, ฝั่งผู้ส่งอาหาร และฝั่งผู้ใช้บริการ) และนำเสนอวิธีการพัฒนาเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น
 • จะต้องดูแลและบริหารทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีมที่ขึ้นตรงต่อ City/Area Manager โดยตรง และทีมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน
 • จะต้องประจำในพื้นที่สุราษฎร์ธานี

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในธุรกิจหรือตำแหน่งงาน ประเภท Business Development, Business Consulting, Start-Up และ งาน Operation Management ด้านอื่นๆ
 • มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการบริหารธุรกิจ logistics หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการบริหารทีม นำทีม และสามารถทำงานร่วมกับคนหลากหลายรูปแบบได้
 • มีทัศนคติแบบเจ้าของธุรกิจ มีแรงกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และเมื่อเห็นปัญหาสามารถพร้อมลงมือแก้ไขและช่วยเหลือทุกทีมโดยทันที
 • สามารถรับมือหรือทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
 • เป็นคนในพื้นที่ และมีความรู้ความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

 

.