Intern - Software Engineer, Backend (Python)

Bangkok
Intern

ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม Backend (Python) เป็นทีมที่พัฒนาระบบ ERP ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างฝ่าย ตัวอย่างเช่น Accounting, Sales, Inventory, IT Support ให้ทำงานร่วมกันได้รวดเร็ว มีระเบียบและมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของแต่ละแผนกในบริษัท เช่น เครื่องมือเรียกดูข้อมูล ออกรายงาน, หน้าเว็บสำหรับประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ฯลฯ

เราทำงานโดยใช้ Agile Methodology มีการออกอัพเดทใหม่ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ Feature ที่พัฒนาขึ้นถูกใช้งานจริงและถูกวัดผลโดยเร็วเพื่อนำฟีดแบ็คที่ได้กลับมาปรับปรุงแอพให้ดียิ่งกว่าเดิม

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

 

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python และ JavaScript ได้อย่างชำนาญ
  • มีประสบการณ์การใช้งาน RDBMS เช่น MySQL, PostgreSQL
  • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ API ต่างๆ
  • มีประสบการณ์การใช้ Django, Node.js และ React