Key Account Executive (1-year contract)

Bangkok
|Contract
Apply Now

ทีม Key Account ของ LINE MAN Wongnai กำลังมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า ที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

 

Responsibilities

 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มร้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น partner หลัก ของ LINE MAN Wongnai โดยดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ร้านค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
 • คิดและวางแผนการผลักดันยอดขายตามแคมเปญโปรโมชั่นที่ได้รับ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มยอดขายต่อการสั่งซื้อ ของกลุ่มร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและกำไร ประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอ
 • เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่สามารถช่วยพัฒนายอดขายของร้านอาหาร และสามารถเจรจาต่อรองค่าบริการ เพื่อเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
 • วิเคราะห์โปรโมชั่นคู่แข่ง รูปแบบ แนวโน้มที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้มากขึ้น รวมถึงเชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการโฆษณาบนออนไลน์มากขึ้น
 • วิเคราะห์ผลและสรุปยอดขายของแต่ละร้านอาหาร พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
 • ประสานงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริการหลังการขาย และอื่นๆ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมธุรกิจ

 

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Sales, Customer Relationship, Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์ มีการนำเสนอที่ดี
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy