Restaurant Retention Executive (Customer Renewal) - 1 year contract

Bangkok
|Contract
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

Responsibilities

 • บริหารดูแลความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ในธุรกิจ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบจัดการร้านอาหาร (POS) โดยดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ร้านค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้บริการ Wongnai POS
 • คอยติดต่อและนำเสนอ โน้มน้าวให้ลูกค้าใช้งาน Wongnai POS ต่อไป ไม่ว่าจะเป็น Hardware หรือ Software ซึ่งหากทำได้ตามเป้าหมาย จะมีค่าคอมมิสชันตอบแทน
 • คอยดูแล รักษาความสัมพันธ์ และ เป็นผู้สอนการใช้งาน (Trainer) ทั้งการ Onsite หรือ Online Training ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน Wongnai POS ได้อย่างราบรื่นและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด 
 • เป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ Wongnai POS เติบโต ด้วยการดูแลรักษาลูกค้า(Retain) ให้มีการใช้งานที่ดีและพึงพอใจอยู่เสมอ
 • วัดผล ประเมินผล (Performance) และ นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไป 
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Business Development , Engineering, Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด รวมถึง partner ของ Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือ ทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน
 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของทีมที่ได้รับมอบหมายตามแต่สมควร

 

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หากเคยมีประสบการณ์ด้านการขาย (Sales) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มี Service mind และ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ ที่ดีมาก เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำงานเป็นระบบระเบียบ และ มีความละเอียดรอบคอบ 
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2021 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy