Operation Executive (Restaurant Activation) - 1 Year Contract

Bangkok
|Contract
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจ Food Delivery ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Restaurant Operations ให้ แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของร้านอาหาร

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • จัดการและดำเนินการตามระบบ หรือ process ที่วางไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 • เมื่อเกิดปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา สืบหาสาเหตุ รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขในทันที พร้อมกับเสนอแนวทางป้องกัน
 • วัดผล และสรุปผล ส่วนงานที่รับผิดชอบ ในเชิงตัวเลขให้กับหัวหน้าทีมเพื่อหาแนวทางพัฒนา
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานของร้านค้าได้ถูกต้องและตรงเวลา
 • สนับสนุนทีมและโปรเจ็คพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ในสาย Operation Management, Project Management
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และมี service mind สูง
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนวทางพัฒนา แก้ไข และลงมือ
 • มีความอดทน รักความสำเร็จ เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ล้มแล้วลุกเป็น
 • มี Growth Mindset ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวไปกับ process ใหม่ๆ assignment ใหม่ๆ
 • ใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำ report และ สื่อสารได้
 • สามารถใช้ SQL ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip