Service Admin (Part-time)

Bangkok
Contract

Service admin มีหน้าที่ทำให้การบริการ Wongnai Massage เป็นไปอย่างราบรื่น โดยการประสานงานระหว่างลูกค้าและพนักงานนวด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

**Salary 

Working Time 9.00-18.00 = 500 THB

Working Time 15.00-24.00 = 700 THB per day

 

Responsibilities

 • ดูแล จัดตารางงานของหมอนวด ตามที่ลูกค้าจองเข้ามา
 • รับเรื่อง ให้ข้อมูล แก้ปัญหาที่ผู้ใช้งาน Wongnai Massage แจ้งเข้ามา
 • อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้งาน Wongnai Massage ได้อย่างราบรื่น
 • ดำเนินการประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาและรูปแบบที่กำหนดไว้
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความเป็นระเบียบและละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามแต่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานที่บ้าน และได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 15.00-24.00น.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ