พนักงานประจำสาขา (สัญญาจ้าง1ปี)

Bangkok
|Contract
Apply Now

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อที่เข้ามาในสาขา
 • เติมสินค้า และจัดสินค้าให้มีความถูกต้องตามตำแหน่งของสินค้า
 • ควบคุม ดูแล คุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้กับทางฝ่ายขนส่ง เช่น วิธีการแพ็คสินค้า การวางสินค้า และ อุณหภูมิสินค้า เป็นต้น
 • สุ่มตรวจนับสินค้าทุกวัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ
 • ดูแลความสะอาดพื้น ชั้นวางสินค้า และสินค้า
 • แจ้งบันทึกสินค้าเสียหาย สูญหาย สินค้าขาด สินค้าใกล้หมดอายุ
 • บันทึกอุณภูมิตู้แช่เย็น รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามนโยบายการปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวส. - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีขั้นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความซื่อสัตย์ และ ความรอบคอบในการทำงาน
 • ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy