Software Architect

Bangkok
Permanent

ทีม Architect มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทีม Architect จะทำงานร่วมกับ Software Engineer เพื่อออกแบบและพัฒนา Platform หรือ Infrastructure ที่สามารถรองรับ Feature ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงการเพิ่ม Productivity ให้กับ Software Engineer เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ดูแลได้ง่าย และปรับเปลี่ยนแก้ไขได้รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้แล้ว ทีม Architect จะคอยคิดวิธีแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงในเชิง Engineering ซึ่งอาจจะไม่เคยมีตัวอย่างในการแก้ปัญหามาก่อนในอดีตเนื่องจากเป็นโจทย์ที่เกิดมาพร้อมกับธุรกิจใหม่ในปัจจุบัน หลายๆ ครั้งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ/แอพพลิเคชั่น

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai ครับ

Responsibility

 • ดูแลและพัฒนาระบบต่างๆ ของ LINE MAN, Wongnai เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ทั้ง Functional และ Non-Functional Requirements
 • ทำงานร่วมกับ Engineer ออกแบบ, ให้คำแนะนำ และร่วม Implement ระบบให้ตรงความต้องการและข้อจำกัดต่างๆ เช่น Scalability, Availabilitiy, Time Constraint, Security, Maintainability และ Observability
 • Investigate ปัญหาในระบบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งใน short-term, mid-term และ long-term
 • กำหนดทิศทางในส่วนของ Technical เพื่อให้ทีมและระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Minimum Qualifications

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในการออกแบบและพัฒนา Highly Scalable Distributed System 
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Concurrency, Design Patterns และ Best Practices ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน Cloud Provider ชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความเข้าใจ Web Security เป็นอย่างดี สามารถออกแบบแอปพลิเคชั่นให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีและโจรกรรมข้อมูลได้
 • มีความชำนาญในการ Coding ด้วย Framework และ Programming Language อย่างน้อย 1 ภาษา
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด

 

Preferred Qualifications

 • มี Contribution ใน Open-Source Project ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ Project ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server
 • สามารถสื่อสารทั้งการเขียน การพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเป็น Speaker ในงาน Conference หรือมีประวัติการเขียน Blog มาอย่างน้อย 6 เดือน
 • เรียนรู้ได้ไว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถเขียนโค้ดได้เร็ว สามารถทำ POC ได้รวดเร็ว
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจในหนึ่งด้านจากด้านเหล่านี้ การทำ Platform โฆษณาแบบ Keyword บน Internet, การขนส่งสินค้า, E-Commerce, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจท่องเที่ยว, Data Analytics
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี