Business Development Manager (Team Leader)

Bangkok
Permanent

Business Development Manager จะทำหน้าที่คล้ายๆ กับ Mini CEO คือดูแลธุรกิจบางตัวของ Wongnai ให้เจริญเติบโตทั้งในแง่ผู้ใช้งานและยอดขาย โดยตำแหน่งนี้จะ report กับ CEO ของ Wongnai โดยตรง และต้องพูดคุยประสานงานกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น Marketing, Sales , Development และทีม Content

Responsibilities

 • ดูแลธุรกิจของ Wongnai เช่น Wongnai Beauty, Wongnai Parents

 • เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจหรือหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ

 • สร้างความเติบโตด้วยการทดลองและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในมือ

 • จัดการโปรเจ็คและดูแลทีมให้บรรรลุเป้าหมายของโปรดักท์และเป้าหมายของวงใน

 • วิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสและเรื่องที่ต้องระมัดระวัง

 • รักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แล้วและเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน

 

Qualifications

 • MBA หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่า

 • มีประสบการณ์ตรงในการทำ business development

 • มีทักษะการต่อรองและนำเสนอที่ดีเยี่ยม

 • สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบและวางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์

 • เข้าใจการทำงานเชิงยุทธศาสตร์

 • เข้าใจตัวโปรดักท์ของบริษัทและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 • เป็นแบบอย่างที่ดี